Pro VitalHarmonia
Body-Mind-Soul-Sound-Spirit
Tuning Vibrations

ProVitalHarmonia

  Body-Mind-Spirit-Voice

HarmoniSointi-palvelut


      
      


Opettajani ja metodini 


Elämäni alkutaival etsien "sitä oikeaa,  joka kolahtaa"


Etsin vuosituhannen alkuvuosiin asti itselleni henkisen tien Opettajaa: sellaista, joka johdattaisi minut Totuuden äärelle oikealla tavalla. Henkinen janoni ja tiedonhaluni on ollut valtavaa. Jos syntyy tällaisen sisäisen janon kanssa, mikään ei pysäytä ennen kuin henkisen janon sammuttaja löytyy. Elämä onkin antanut minulle useita opettajia riippuen siitä, missä kehitysvaiheessa olen ollut. 

Lapsuudenperhe, elämäntapahtumat ja -kumppanit toimivat opettajinamme: mutta henkistä tietä on täytynyt kulkea jo jonkin matkaa ennen kuin kykenee näkemään niiden antamat opetukset. Mikään "maallinen" suhde, elämäntapahtuma, vauhdikas elämäntapa tai vaikkapa koulutus ei kuitenkaan voinut antaa minulle sitä, mitä sisimmässäni etsin.


Alkuvaiheessa henkistä tietäni opettajat annettiin enemmänkin uskonnon opinkappaleiden, erilaisten kirjojen ja henkisten kurssien muodossa. Rippikoulu- ja lukioiässä luin Raamatun pariin kertaan ihmetellen ja myötäeläen. Jeesus Kristus on aina tuntunut hyvin läheiseltä. Ymmärsin jo hyvin nuorena Raamatussa käytettyjen vertausten ja Jeesus Nasaretilaisen elämän esoteerista taustaa. Ihmisolemuksen ja kosmoksen syvyydet alkoivat avautua. Aloitin joogaharrastuksen, mikä mahdollisti liikkumisen syvemmille tietoisuuteni tasoille, sisälle Itseeni.


Wayne W. Dyer ja Eckhart Tolle  olivat ensimmäisiä kirjailijoita, joihin tutustuin. Edelleen seuraan Eckhart Tollen opetuksia, koska ne ovat mielestäni hyvällä tavalla yksinkertaisia ja vapauttavia.  Caroline Myss ja hänen energialuennan ja mystiikan tutkimuksensa ovat innoittaneet minua myös.


Dyerin ja Tollen teosten kautta löysin Ihmeiden Oppikurssin (IOK). Se oli yhdessä vaiheessa hyvin merkittävässä roolissa ja opin siitä mm. anteeksiannon tärkeän periaatteen. Ohjasin IOK-piirejä. Kultaisen Akatemian ja  Asger Lorentsenin henkisen terapian koulutus avasivat lisää reittejä sisäisiin maailmoihin sekä myös tiedollista esoteerista kenttää, teosofian käsitteistöä ja "Alice Baileyn maailmaa". Kaipasin kuitenkin vielä syvemmälle ja niinpä avautui syvemmät opintiet valitsemieni rajajoogametodien ohjaamana. 


Loppujen lopulta lin peruskysymyksen äärellä: mikä on elämän ja ihmisolemuksen tarkoitus? Ymmärsin, että vastauksen täytyi löytyä hyvin syvältä Itsestä. Ihmisen täytyykin olla valmis menemään eteenpäin kohti syvempää tavoitettaan ja "maaliaan", ja se matka tehdään sisäänpäin. Matka lienee jokaisella ihmisellä aluksi erilainen, mutta loppujenlopulta se on jokaisella meistä samanlainen. On oltava valmis etenemään, sillä silloin Kaikkiallinen Luojamme antaa vaihtoehtoja siihen. Mutta miten valita sellainen opettaja, metodi ja oppi, joka varmasti johdattaa Valkealle Tielle ja pitää sillä?


Kun valitsee itselleen sopivan tavan syventää itsetuntemusta ja yhteyttä sieluunsa, Korkeimpaan Minäänsä ja lopulta Ikuiseen Itseen, on tärkeää ensinnäkin vaalia erottelukykyään, kun niin paljon on nykyään tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. On tajuttava se, että vain korkean tajunnantilan omaava Opettaja voi kyetä ohjaamaan oppilaansa Itseoivalluksen äärelle. Nyt siis puhun Itseoivalluksesta; ihmisen henkisen kehityksen huipennuksesta. Kouluttajia, opettajia ja menetelmiä on kaikentasoisia - onhan niin esimerkiksi koulumaailmassakin ja jokaisella on tietysti oma paikkansa. Pitäähän matkalla ollakin erilaisia etappeja. Loppujenlopulta kyse on sitten siitä, mitä oppilas tahtoo: tahtooko hän todella oivaltaa TosiOlemuksensa vaiko leikitellä maallisilla tai ns. henkisillä leluilla vielä hetken aikaa. Valkean Gurun, Mestarin ja Opettajan merkitys on juuri tässä: hän on ensin tehnyt työn itsensä kanssa ja saavuttanut tajunnassaan Itseoivalluksen tilan ja voi sitten auttaa oppilastaan samalla polulla.  Auttaminen tapahtuu henkisillä tasoilla, mutta tuntuu myös hyvin konkreettisissa asioissa. Ensinnä siis tarvitaan erottelukykyä tietoisuuden tasoltaan tarpeeksi korkean  metodin valitsemiseksi.  Sitten tulee sitoutuminen. Ilman sitoutumista yhteys valittuun metodiin ja Opettajaan jää kevyeksi. Ajatellaanpa Jeesus Kristusta: hänkin edellytti opetuslapsiltaan täydellistä sitoutumista: uskoa, tahtoa ja luottamusta.


 Opettajani ja Mestarini


Tahdon kertoa sinulle omista Opettajistani - niin paljon olen heiltä saanut apua elämänpolullani! Ehkäpä löydät ja tunnet resonaatiota Opettajiini? Ehkä olemiseesi tällä sivulla on syy? Tutki ja etene intuitiosi mukaan..


Kirjeopisto Vian rajajooga eli ajatusjooga on ollut tärkeä ohjaajani. Se on mielestäni ennenkaikkea syvemmille ja korkeammille tajunnantasoille vievä metodi, ja auttaa hyvin viisaalla ja syvällisellä tasolla avamaan yhteyttä Ikuisen Itsen tasolle. Sana ajatusjooga voi viedä vähän harhaankin... Toki ajatusjoogassa käytämme korkeampaa mentaalista olemuspuoltamme luodaksemme yhteyden tajunnan korkeammille tasoille. (Tajunnassa on siis erilaisia tasoja ts. on tajunnantasoja). Näin sen on ihmisolemuksessa tapahduttava: mentaalisen eli korkeaan positiiviseen ajatteluun kykenevän olemuspuolemme kautta otetaan yhteys sitä korkeammille tajunnantasoille. Mutta kyse on myös paljon, paljon syvemmästä ja korkeammasta yhteydestä kuin "vain positiivinen ajatteluntaso". Sen voi kokea vain rajajooga-harjoituksen ja sen tuoman kokemuksen kautta! Ymmärrän kirjeopisto Vian ajatusjoogan olevan nimenomaa rajajoogaa eli kuuluvan joogamuodoista korkeimpaan. Niin: sekä maallisessa että myös henkisessä kentässä on hierarkiansa - niin myös joogametodeissa.

Kirjeopisto Vian opettajat Tyyne Matilainen, Mirja Salonen ja Terttu Seppänen ovat ohjanneet tietäni ja rajajoogametodi on tuonut sekä selkeitä auttavia keinoja että ymmärtämystä elämän haasteiden kohtaamiseen. Kirjeopisto Vian opetuskirjeet ja mantrat ovat hyvin konkreettista ja korkeasti henkistä opiskelumateriaalia ja ohjaavat taitavasti henkistä kehitystä joogatradition edellyttämällä tavalla. Kirjeopisto Vian rajajooga pitää sisällään Jeesus Kristuksen ja Buddhan keskeisimmän opetuksen. Niinpä tämän metodin kautta tunnen yhteyttä Kristuksen ja Buddhan opetuksiin ja energioihin.

Kirjeopisto Vian rajajoogametodin taustalla on myös teosofiaa. Tunnen hyvin läheistä yhteyttä Mestari Kuthumiin, joka oli myös Tyyne Matilaisen Opettaja.


Paramahansa Yogananda ja hänen perustamansa yhteisö Self-Realization Fellowship: kuinka suurella rakkaudella ja viisaudella oppilasta voidaankaan ohjata! Paramahansa Yogananda painottaa päivittäisen eli säännöllisen meditaation merkitystä, jonka tavoitteena on suora yhteys Jumalaan. Meditaatiossa ei ole siis kyse mistään taivaiden tai alempien astraalitasojen kuvittamisesta, vaan oikeanlaisen keskittymisen kautta saadusta suorasta Jumal'yhteydestä. Meditaation lisäksi henkisen tien kulkijan on opittava pyyteettömän maailmanpalvelun merkitys sekä opeteltava henkinen elämäntapa: se tarkoittaa säännöllistä harjoittelua, itsestä huolehtimista positiivisella ja järkevällä tavalla, kykyä käyttäytyä aidosti nöyrällä ja rakastavalla tavalla sekä Gurun ja muiden pyhien opetusten tutkimista. Olen kokenut Paramahansa Yoganandan opetukset hyvin läheisiksi ja auttavina. Pidän myös siitä, että Paramahansa Yogananda tuo Jeesus-Kristuksen opetukset ja Bhagavad Gitan opetukset lähelle toisiaan. Hänen sanotaankin olevan idän ja lännen henkisten traditioiden yhdistäjä.  


Bruno Gröning ja hänen oppinsa. Tutustuminen ja johdatus Bruno Gröningin oppiin on ollut minulle myös hyvin merkittävä elämäntapahtuma. Omassa arvomaailmassani kykenen yhdistämään hänen oppinsa ja joogafilosofian perusperiaatteet. Bruno Gröning painottaa opetuksesssaan sitoutumista Hyvään - ja vain Hyvään.  Ihmisen on opittava ajattelemaan vain Hyvää ja toimimaan sen mukaisesti. Bruno Gröning eli elämänsä auttaen ihmisiä ja koko maapalloa. Hänen toimintansa keskittyi paljolti parantamistyöhön, josta hän ei ottanut itselleen kunniaa eikä rahaa, vaan kehotti ihmisiä kiittämään paranemisista Jumalaa. "Luota ja usko, jumalallinen voima auttaa ja parantaa", hän opetti. Bruno Gröning vaikuttaa edelleen sellaisten ihmisten elämään, jotka sitoutuvat työskentelemään hänen kanssaan. Ystäväpiirissä ja heidän lähipiirissään koetaan avunsaanteja ja parantumisia. Niistä pidetään kirjaa ja paranemiset vahvistaa koulutettu lääkäri. 


Tutustuit Opettajiin, jotka eniten ovat vaikuttaneet minuun. Mikäli lukemasi herätti kysymyksiä tai ajatuksia, voit laittaa sähköpostia. Tässä linkit sivuistoille, josta löydät lisätietoja.